Heading

Heading

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

What’s a Rich Text element?

This is a subheading and where it goes in the document flow

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Despre proiect

Platforma INFOABIL a fost realizată în cadrul Proiectului ACCESS HUB – Creşterea cetăţeniei active pentru persoanele cu dizabilităţi.

Proiectul este derulat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din Romȃnia (ANCAAR), filiala Iași şi beneficiază de o finanţare în valoare de 188.600 Euro prin programul Active Citizens Fund Romȃnia, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021, pentru mai multe informaţii accesaţi www.eegrants.org. Informaţii despre Active Citizens Fund Romȃnia sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă şi incluzivă!

Despre noi

ACCESS HUB – Creşterea cetăţeniei active pentru persoanele cu dizabilităţi este un proiect iniţiat şi derulat de către Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din Romȃnia (ANCAAR), filiala Iași.

Prin intermediul acţiunilor, proiectelor şi campaniilor derulate de-a lungul anilor, am dobȃndit cunoaşterea nevoilor şi realităţilor existente în comunităţile din regiunea NE şi  am realizat acţiuni de creştere a capacităţii comunităţilor de a răspunde nevoilor grupurilor ţintă vulnerabile.

Reperele esenţiale în influenţarea culturii şi comportamentului la nivelul comunităţii sunt date de:

• creşterea gradului de responsabilitate a persoanelor cu dizabilităţi în a acţiona pentru obţinerea drepturilor şi a participa la luarea deciziilor
• consolidarea parteneriatului instituţional
• creşterea gradului de conştientizare la nivelul comunităţii a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora
• creşterea nivelului de participare publică a persoanelor vulnerabile
• accesibilizarea accesului la informaţii, drepturi şi beneficii

Obiectivele noastre sunt:

• creşterea capacităţii persoanelor vulnerabile, părinţi ai copiilor cu dizabilităţi şi tineri afectaţi de problematica dizabilităţii, prin acţiuni de învăţare, educare şi advocacy pentru acces îmbunătăţit la servicii publice şi sociale
• dezvoltarea şi diseminarea unui nou model de împuternicire a grupurilor vulnerabile afectate de problematica dizabilităţii
• creşterea capacităţii organizaţionale prin implementarea unor procese participative de planificare strategică, dezvoltarea mecanismelor de strȃngere de fonduri concomitent cu creşterea brandului organizaţional

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany

Website Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany

ANCAAR Iași

Website ANCAAR IașiPagina de Facebook ANCAAR Iași

Proiect ACCESSHUB

Pagina de Facebook Proiect ACCESSHUB

The project is implemented by Bethany Social Services Foundation, in partnership with the National Association for Children and Adults with Autism in Romania - Iași branch (Ancaar - Iași branch) and benefits from a 188.600 Euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this page does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. Information about Romanian Active Citizens Fund are available on www.activecitizensfund.ro

We work together for an inclusive Europe!

About us

HUB ACCESS– Increasing active citizenship for people with disabilities is a project initiated and carried out by the Bethany Social Services Foundation in partnership with the National Association for Children and Adults with Autism in Romania (ANCAAR), Iași branch.

Through the actions, projects and campaigns carried out over the years, we gained knowledge of the needs and realities existing in the communities from NE region and carried out actions to increase the capacity of the communities to respond to the needs of vulnerable target groups.

The essential landmarks in influencing the community culture and behavior are given by:

• increasing the degree of responsibility in acting from people with disabilities  to obtain their rights and to participate in decision-making;
• strengthening the institutional partnership;
• raising awareness at the community level of the problems faced by people with disabilities and their families;
• increasing the level of public participation of vulnerable people;
• making information, rights and benefits accessible.

Our objectives are:

• increasing the capacity of vulnerable people, parents of children with disabilities and young people affected by disability issues, through learning, education and advocacy actions for improved access to public and social services;
• the development and dissemination of a new model of empowerment of vulnerable groups affected by the disability issue;
• increasing the organizational capacity through the implementation of participatory strategic planning processes, the development of fundraising mechanisms simultaneously with the growth of the organizational brand.

Bethany Social Service Foundation

Website Bethany Social Service FoundationWebsite ANCAAR IașiFacebook page ANCAAR Iași

ACCESSHUB Project

Facebook page ACCESSHUB Project