Copii cu dizabilități

Heading

Heading

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

What’s a Rich Text element?

This is a subheading and where it goes in the document flow

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Facilități și beneficii

Descoperă și beneficiază de toate drepturile de care copilul tău are parte în diverse domenii sociale.

Sănătate

Pentru copil:
• asistență medicală gratuită;
• medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării; gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;
• servicii gratuite de cazare și masă în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist.
• un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist. Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii și este însoțită de următoarele documente:
  a. copie de pe actul de identitate;
  b. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
  c. recomandare medicală emisă de medicul de familie sau medicul specialist

Pentru însoțitor:
Însoțitorul copilului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care însoțește copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.

De asemenea poate beneficia de servicii gratuite de cazare și masă pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist.

Asistentul Personal și Asistentul Maternal au asigurare medicală în baza contractului de muncă și facilitățile de care beneficiază orice persoană asigurată în sistemul de sănătate din România.

Educație copil

• servicii educaționale de sprijin;
• dotarea unităților de învățământ cu echipament tehnic, inclusiv aplicații informatice, în vederea accesibilizării săli de curs pentru adaptarea acesteia (inclusiv a mobilierului) la cerințele educaționale a persoanelor cu handicap;
• manuale școlare și cursuri în format accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere;
• utilizarea echipamentelor și soft-urilor asistive în vederea susținerii examenelor;

Dacă copilul are și certificat de orientare școlară și profesională atunci, el poate beneficia de:
• în baza unei cereri adresate unității de învățământ, copii și studenți cu dizabilități beneficiază de locuri gratuite în tabere de odihna împreună cu Asistentul Personal sau Asistentul Maternal, o dată pe an.
• elevii și tinerii cu dizabilități înscriși în învățământul de masă pot fi însoțiți la cursuri de un facilitator (un părinte, asistentul personal sau o altă persoană apropiată copilului)
• elevii din învățământul de masă pot beneficia la cerere  de un profesor itinerant sau de sprijin.
• toți copii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați beneficiază de alocația zilnică de hrană în valoare de 22 lei pe zi. (art. 129 alin. 6 și 7 din  Legea 272/2004) Vezi legislația

În cazul în care tânărul/copilul cu CES are și certificat de încadrare în grad de dizabilitate, beneficiază de majorarea alocației cu 50%  în acest caz alocația de hrană fiind de 33 de lei.

ATENTIE! Sumele privind alocația de hrană se acordă doar pentru zilele în care copilul/tânărul a participat la cursuri. Deci nu sunt incluse zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau cele de vacanță!

Indemnizația pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte. Vezi legislația, astfel:

De la 0 până la 2 ani inclusiv - 580/an
De la 3 până la 6 ani inclusiv - 789/an
De la 7 până la 13 ani inclusiv - 968/an
De la 14 până la 17 ani inclusiv - 1.195/an
De la 18 până la 26 de ani inclusiv - 1.338/an

În cazul în care copilul sau tânărul cu CES are și certificat de încadrare în grad de handicap, sumele se majorează cu 50% (exemplu: pentru copilul de 3 ani și o lună, cu CES și certificat de încadrare, școlarizat, indemnizația anuală pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte este de 789 lei +394,5 =1183,5 lei).

Aceste alocații se acordă pe baza cererii scrise și depuse la unitatea de învățământ, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar. Cererea va fi însoțită de copii după:
• certificat naștere a copilului/carte de identitate;
• act de identitate a părintelui/reprezentant legal;
• certificat de orientare școlară și profesională;
• declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau a părintelui/tutorelui copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate prin plasament.

Studentul cu handicap grav sau accentuat beneficiază de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti. Dacă aceasta nu este rezolvată favorabil, persoana lezată se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.

Pentru obținerea unui loc gratuit în tabere de odihnă pentru preșcolarul sau elevul cu handicap, părintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învățământ de care aparține, însoțită de copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.

Transport

Vezi legislația

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.

De transport gratuit urban beneficiază și:
• însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora
• însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora
• însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap
• asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav,/ asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de DGASPC.

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.  Beneficiază de transport interurban gratuit și următoarele persoane: însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora/asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic. Beneficiază  de gratuitatea celor 12 călătorii pe an și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora.

Dreptul la transport interurban gratuit se asigură în baza biletelor de călătorie care se tipăresc de către DGASPC, costul tipăririi fiind suportat din bugetul acesteia.

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap pot opta, la cerere (DGASPC), pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat. În cazul în care se optează pentru decontarea carburantului, nu se mai poate solicita și decontarea biletelor de călătorie cu trenul sau autobuzul.

Eliberarea cardurilor-legitimație pentru locuri gratuite de parcare se face de către autoritățile administrației publice locale (primăria) în termen de 30 de zile de la depunerea cererii. Cardul-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în gradul de handicap. Pentru obţinerea cardului-legitimaţie de parcare veți adresa o cerere în acest sens primăriei, cerere la care veți atașa cel puțin copie carte identitate, copie certificat de încadrare în grad de handicap.

Fiscale

Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru autoturismele aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite.

Îm vederea obținerii scutirii de la plata rovinietei, persoanele vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reședință, fie la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului următoarele documente:
• actul de identitate a persoanei cu handicap, copie şi original;
• certificat de încadrare în grad de handicap, copie şi original;
• cartea de identitate a maşinii;
• declaraţia pe propria răspundere a persoanei cu handicap adulte/tutorelui/reprezentant legal/ privind numele persoanei care o însoţeşte;
• cartea de identitate/buletin de identitate însoţitor/asistent personal;
• copia contractului de muncă al asistentului personal/dispoziția de incadrare formulare;


Persoanele (copii sau adulți) cu handicap grav/familia sau reprezentantul legal al unui copil sau adult cu handicap grav, beneficiază de scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane. Beneficiază de această scutire și adultul cu handicap accentuat.

Pentru Asistentul Personal, Asistentul Personal Profesionist și Asistentul Maternal - Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază art. 77 Cod Fiscal. Vezi legislația

Ce înseamnă asta: în cazul în care aveți venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei,  pentru parte din aceste sume nu veți plăti impozit.

Bănești/indemnizații

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.


Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare pentru copii (între 0 – 18 ani):
• cerere pentru acordarea indemnizației lunare;
• hotărâre cu privire la încadrarea copilului în gradul grav de handicap (original și copie);
• acord pentru primirea indemnizației lunare de la D.G.A.S.P.C. (pe numele solicitantului) - conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006, republicată (original);
• actul de identitate al reprezentantului legal (original și copie);
• certificatul de naștere al copilului (original și copie);
• extras de cont (pe numele solicitantului);
• declarația prin care reprezentantul legal al copilului își asumă obligația să anunțe la Direcția de Asistență Socială  în termen de maximum 48 de ore orice modificare survenită.

Indemnizație pentru grad de handicap:

Copilul cu handicap grav poate beneficia de:
• alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege;
• prestație socială lunară minori în cuantum de 369 lei;
• indemnizaţie lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 sau asistent personal. Vezi legislația Valoarea indemnizației este aceeași cu salariul asistentului personal cu gradație 0 (fără vechime în muncă).

Copilul cu handicap accentuat poate beneficia de:
• alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege;
• prestație socială lunară minori, în cuantum de 279  lei.

Copilul cu handicap mediu poate beneficia de:
• alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege;
• prestație socială lunară minori, în cuantum de 64 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază  şi de:
• alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice - 15 lei pe zi. Vezi legislația

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocație de stat;

Copiii (15 lei /zi) și adulții (16 lei/zi) cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.

Timp liber

Art. 21 Legea 448/2006 Vezi legislația

Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive.

Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (3) și (4) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, din bugetele locale sau, după caz, din bugetul organizatorilor publici ori privați.