Adulți și tineri cu dizabilități

Heading

Heading

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

What’s a Rich Text element?

This is a subheading and where it goes in the document flow

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Asistent personal profesionist (APP)

Pentru adulții cu handicap grav sau accentuat, îngrijirea și protecția este realizată/acoperită de către Asistentul Personal Profesionist. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului  de la nivel județean ia decizia de acordare a unui Asistent Personal Profesionist in tot capitolul pentru persoanele adulte cu dizabilități de ordin grav sau accentuat. În luarea deciziei cu privire la stabilirea Asistentului Personal Profesionist, se ține cont și de opinia adultului cu handicap grav sau accentuat.

Dacă adultul cu încadrare în grad de handicap grav sau accentuat nu are locuință, nu are sursă de venit sau dacă veniturile realizate sunt sub nivelul salariului mediu pe economie, poate beneficia de îngrijirea și protecția unui asistent personal profesionist la domiciliu acestuia din urmă.

Nu poți fi Asistent Personal Profesionist dacă adultul cu handicap grav sau accentuat este: soția, soțul, bunicul, bunica, mama, tata, fiul sau fiica ta.

Poți să devii Asistent Personal Profesionist dacă ai fost Asistent Maternal pentru copil cu handicap grav sau accentuat care a împlinit 18 ani. Solicitarea o poți face cu 30 de zile înainte de încetarea măsurii de protecție, urmând ca în 6 luni maxim să urmezi cursuri de calificare sau să începi demersurile pentru atestatul de Asistent Personal Profesionist. Vezi legislația

Cum beneficiezi de Asistent Personal Profesionist?

Dacă ești adult cu încadrare în handicap grav sau accentuat, primul pas pe care trebuie să îl faci este să înaintezi o cerere, în acest sens, la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din raza de domiciliu. (art. 3 din Hotărârea de Guvern 548/2017). Vezi legislația

Poți beneficia de Asistent Personal Profesionist doar dacă comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus măsura de protecție la Asistentul Personal Profesionist prin certificatul de încadrare în grad de handicap. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului poate acorda din oficiu un Asistent Personal Profesionist pentru o persoană cu handicap grav sau accentuat.

Cererea poate fi completată pentru tine de orice persoană sau de reprezentantul tău legal - tutore, sau de curatorul tău.

Dacă în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului , Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a dispus măsura de protecție la Asistentul Personal Profesionist, atunci serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (tot din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului) inițiază procesul de potrivire dintre tine  și asistentul personal profesionist. Vei fi consultat permanent și se va ține cont de părerea ta asupra persoanei ce urmează a-ți fi desemnată ca Asistent Personal Profesionist.

La finalizarea procesului de potrivire, directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului emite dispoziție de acordare a serviciului al asistentul personal profesionist, prin care îți va fi desemnat un Asistent Personal Profesionist.

Pași pentru obținerea atestatului de Asistent Personal Profesionist

Dacă ești o persoană interesată în a deveni Asistent Personal Profesionist pentru o persoană cu dizabilități, iată condițiile pe care trebuie să le îndeplinești:

Pasul 1. Adresează o cerere de atestare către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului în a cărei rază ai domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de persoane adulte cu handicap grav sau accentuat pentru care consideri că poți asigura simultan condiţii optime, disponibilitatea de a îngriji persoane adulte cu handicap infectate HIV sau bolnave SIDA, precum şi motivaţia pentru care doreşti să devii Asistent Personal Profesionist.

Pasul 2. Începi întocmirea dosarului pentru care ai nevoie de următoarele documente (art. 6 din HG 548/27.07.2017 Vezi legislația):

• copii de pe actele de stare civilă (după caz: certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, etc.);
• copie de pe dovada absolvirii învăţământului gimnazial;
• o scurtă prezentare a ta şi a persoanelor cu care locuieşti, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu tine, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşti pentru activitatea pe care urmează să o desfăşori;
• adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru tine, cât şi pentru persoanele cu care locuieşti;
• copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
• declaraţie pe propria răspundere, în formă autentificată la notar, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului privind acordul pentru desfășurarea activității de Asistent Personal Profesionist în locuința dată spre folosință; Spre exemplu, dacă ești căsătorit/ă și ai locuința în coproprietate cu soțul sau soția, ei trebuie să dea această declarație autentică (la notar) privind acordul de desfășurare a activității Asistentului Personal Profesionist;
• copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca Asistent Personal Profesionist.

Majoritatea actelor trebuie prezentate și în original pentru certificarea conformității de către un lucrător al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului .

Pasul 3. Evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare. Aceasta este realizată de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu handicap din cadrul Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului  în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.

Vei fi evaluat din punct de vedere social și medical prin: interviuri luate atât ție cât și persoanelor cu care locuiești,  vizite la domiciliu, alte investigații suplimentare considerate necesare de către un asistent social și un psiholog.

Pasul 4. Serviciul va întocmi un Raport cu propunere de atestare care va fi analizat de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Aceasta te poate audia sau poate cere audierea altor persoane, și poate solicita orice informații suplimentare pe care le consideră necesare.

Pasul 5. Raportul va ajunge la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap care aprobă sau respinge propunerea de atestare ca asistent personal profesionist înaintată de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. În cazul aprobării cererii, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap eliberează totodată atestatul.

Pasul 6. Semnarea contractului individual de muncă se realizează la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului pe perioada corespunzătoare valabilității atestatului respectiv pe o perioadă de 3 ani. Atât atestatul cât și contractul de muncă se pot prelungi.

Salarizarea Asistentului Personal Profesionist

a. salariul de bază stabilit potrivit dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
b. un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea;
c. un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
d. un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.

*Pentru fiecare adult cu handicap aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă o alocație lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană și echipament.