Copii cu dizabilități

Heading

Heading

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

What’s a Rich Text element?

This is a subheading and where it goes in the document flow

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Asistent maternal

Dacă vrei să ai grijă de copii aflați în plasament, trebuie să devii Asistent maternal profesionist, să soliciți și să primești un atestat de la Comisia pentru Protecția Copilului ce funcționează în cadrul DGASPC din județul în care domiciliezi.

Această profesie presupune creșterea, îngrijirea și educarea la domiciliul tău, doar pentru o perioadă determinată de timp, a unuia sau a mai multor copii aflați în dificultate.

Nu poți fi asistent maternal profesionist dacă:

• Ai suferit o condamnare prin hotărare judecătorească rămasă definitiva, pentru săvârșirea cu intenţie a unei infracţiuni;
• Ești părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
• Suferi de boli cronice transmisibile.

Poți fi asistent maternal profesionist numai dacă îndeplinești următoarele condiţii (CONFORM H.G. NR.679/2003):

• ai capacitate deplină de exerciţiu (ai peste 18 ani);
• ai avut un comportament corect în societate;
• ai o stare bună de sănătate fizică și psihică;
• ai în folosință o locuință care acoperă necesităţile de preparare a hranei, privind igiena, educaţia şi odihna ta, a familiei tale și a copiilor care urmează a fi primiţi de către tine în plasament. Locuința poate fi proprietatea ta sau poate fi închiriată de tine;
• dacă desfășori o altă activitate salarizată, poți deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă anterior.

Pași de urmat în cazul în care vrei să devii asistent maternal profesionist:

Pasul 1. Depui o cerere la DGASPC pentru evaluarea capacității tale  de a deveni asistent maternal profesionist.

*Cererea va trebui să cuprindă următoarele informații: nume, prenume, vârsta, domiciliul, studiile efectuate, situația familială pe scurt, numărul de copii pentru care crezi că poți asigura simultan condiții optime de ingrijire, grupa de vârsta și sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA, motivul pentru care dorești să devii asistent maternal și numărul de telefon la care poți fi contactat.

Pasul 2. La cererea de evaluare  pe care o depui la DGASPC vei anexa:

• copii legalizate ale actelor de stare civilă și ale actelor de studii;
• scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiești în care vei menționa numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul de rudenie;
• certificate medicale eliberate de către policlinica de care aparții care sa prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a ta și a persoanelor cu care locuiești;
• cazierul judiciar al tău și al persoanelor cu care locuiești;
• un document care să ateste dreptul tău de folosință asupra locuinței, respectiv copie legalizată a titlului de proprietate sau a contractul de închiriere sau declarație autentificată a proprietarului imobilului prin care acesta îți recunoaște un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând că urmează să desfășori activități ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subinchiriere, încheiat în condițiile legii;
• declarație pe propria răspundere că nu ești o persoană decăzută din drepturile părintești sau nu ai avut un copil care să fi fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
• recomandări ale vecinilor, cunoscuți, rude ale tale;
• recomandări ale reprezentanților autorității publice locale, cu privire la comportamentul tău în societate (soliciți această caracterizare de la Primăria de domiciliu).

Asistenții sociali ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) te vor pregăti pentru a deveni ”părinte de profesie” și se vor ocupa de potrivirea dintre tine și copiii care vor veni să locuiască cu tine.

Pasul 3. Evaluarea.

DGASPC este obligată să organizeze cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist. Cursurile de formare profesională inițială au o durată de minimum 60 de ore și costurile sunt suportate de către DGASPC sau ONG –ul autorizat.

Perioada evaluării durează 90 de zile, timp în care un asistent social și un psiholog din cadrul DGASPC te vor evalua din punct de vedere social, psihologic și medical dacă îndeplinești garanțiile necesare pentru creșterea și educarea copiilor ca asistent maternal. În cadrul evaluărilor, va trebui ca tu și persoanele cu care locuiești să dați interviuri și să primiți vizite la domiciliu. Scopul vizitelor este de a evalua condițiile de trai și dacă acestea pot fi suficiente pentru îngrijirea simultană a  numărului de copii pe care l-ai precizat în cererea de evaluare.

La cererea ta de evaluare vei primi un răspuns în termen de 90 de zile de la data înregistrării. Răspunsul va cuprinde propunerea motivată de emitere a atestatului de asistent maternal profesionist și numărul maxim de copii pe care îi poți primi simultan în plasament, grupa de vârsta și sexul copiilor, precum și capacitatea ta de a îngriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA. Evaluarea se poate finaliza și cu propunerea motivată de neacordare a atestatului.

Pasul 4. Atestatul

După efectuarea evaluării, vei formula o nouă cerere, adresată  comisiei pentru protecția copilului  care funcționează în cadrul DGASPC, de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se soluționează în termen de 15 zile de la data înregistrării.

Atestatul emis în urma soluționării cererii tale, are valabilitatea de 3 ani.

Pasul 5. Contractul de muncă

Va fi încheiat fie cu DGASPC fie cu un Organism Privat Autorizat (ONG) care desfăşoară activităţi în domeniul  protectiei copilului. Contractul se încheie pe o perioada de trei ani (perioada de valabilitate a atestatului) cu posibilitatea de prelungire și cu o perioadă de probă de minim 3 luni.

Executarea contractului începe odată cu plasamentul unui copil prin hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului. Pentru fiecare copil primit în plasament, vei încheia o convenție, care constituie anexa la contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul. Convenția se încheie cu acordul scris al soțului sau al soției tale și se transmite comisiei care a hotărât plasamentul copilului.

Convenția va cuprinde informații referitoare la copil:
a. identitatea, originea etnică și religioasă, situația sa personală, familială, socială și medicală, nevoile sale speciale;
b. motivele hotărârii de plasament sau de încredințare;
c. planul de aplicare și obiectivele plasamentului sau ale încredințării;
d. modalitățile de menținere a contactului între copil și părinții săi biologici și modul de pregătire a reintegrării copilului în familia sa naturala, în cazul plasamentului;
e. modul de pregătire a integrării copilului într-o familie adoptivă, în cazul încredințării;
f. modalitățile de supraveghere a activității asistentului maternal profesionist și de evaluare periodică a evoluției copilului primit în plasament sau încredințat;
g. drepturile și obligațiile specifice ale părților.

Salarizarea Asistentului Maternal Profesionist

Salariul unui asistent maternal profesionist este prevăzut în Legea nr. 153/2017:
• spor de încordare psihică 15%;
• spor de 25% din salariul de bază acordat asistentului maternal, pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut în plasament;
• pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenții maternali profesioniști beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, pentru fiecare copil, începând cu al-2-lea copil dat în plasament;
• spor de până la 7,5% din salariul de bază pentru asigurarea continuității în munca acordat asistenților maternali profesioniști;
• alocația lunară de plasament pentru fiecare copil iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocație lunară de plasament majorată cu 50%;
• alocația de stat pentru fiecare copil;
• indemnizația de hrană în anul 2022 se menține la nivelul din luna decembrie 2021 și va fi de 346 lei, valoare bruta (4.152 lei/an);
• decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului;
• decontarea sumelor necesare aferente acoperirii cheltuielilor lunare de locuit.

Informații suplimentare

Dacă ai în plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poți opta să devii asistent personal profesionist pentru copilul devenit tânăr. Opțiunea se poate exprima cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea măsurii de protecție specială (plasament), stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu condiția ca în termen de cel mult 6 luni de la exprimarea opțiunii să urmezi cursurile de calificare sau etapele procesului de evaluare și certificare a compețentelor profesionale ca asistent personal profesionist, finalizate cu certificat de calificare sau, după caz, cu certificat de competențe profesionale.

Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protecția copilului, la propunerea temeinic motivată a asistenților sociali din cadrul DGASPC sau a organismului privat autorizat care supraveghează activitatea ta ca  asistent maternal profesionist.

În cazul schimbării domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reînnoit de serviciul public specializat pentru protecția copilului pentru noul domiciliu, cu respectarea acelorași condiții care au stat la baza emiterii lui. În aceasta situație, evaluarea capacității  nu va include cursurile de formare profesională.