Heading

Heading

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

What’s a Rich Text element?

This is a subheading and where it goes in the document flow

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content. The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

This is an h2 heading inside rich text

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Adulți și tineri cu dizabilități

Facilități și beneficii

Descoperă și beneficiază de toate drepturile de care ai parte în diverse domenii sociale.

Sănătate

1. asistență medicală gratuită;
2. medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării;
3. gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă;
4. dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu;
5. servicii gratuite de cazare și masă în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist.
6. un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare și integrare socială și a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist. Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii și este însoțită de următoarele documente:
a. copie de pe actul de identitate;
b. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
c. recomandare medicală emisă de medicul de familie sau medicul specialist

Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acordă în limita numărului total de bilete prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, în baza unei convenții anuale încheiate între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Însoțitorul adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care însoțește copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.

Servicii gratuite de cazare și masă pentru însoțitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitățile sanitare cu paturi, sanatorii și stațiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist.

Asistentul Personal și Asistentul Personal Profesionist au asigurare medicală în baza contractului de muncă și facilitățile de care beneficiază orice persoană asigurată în sistemul de sănătate din România.

Educație

Potrivit art. 15 din Legea 448/2006, persoanelor cu handicap li se asigură educația permanentă și formarea profesională de-a lungul întregii vieți. Vezi legislația

Transport

Este bine de știut că beneficiile și gratuitățile oferite sunt în funcție de  gradul de încadrare în grad de handicap. Mai jos sunt poți afla care sunt acestea dar și care sunt beneficiile transportului cu mașina personală și cum folosi locuri de parcare gratuit. Vezi legislația

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban (transport în oraș, în localitate folosind autobuzul, tramvaiul sau metroul unde este cazul) cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.

De transport gratuit urban beneficiază și:
• însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;
• însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;
• însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;
• asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav / asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Legitimația de călătorie pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață, este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de DGASPC.

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic.  Beneficiază de transport interurban gratuit și următoarele persoane: însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora/ asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic. Beneficiază  de gratuitatea celor 12 călătorii pe an și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora.

Dreptul la transport interurban gratuit se asigură în baza biletelor de călătorie care se tipăresc de către DGASPC, costul tipăririi fiind suportat din bugetul instituției.

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap pot opta, la cerere (DGASPC), pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, a familiei, a asistentului personal fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat. În cazul în care se optează pentru decontarea carburantului, nu se mai poate solicita și decontarea biletelor de călătorie cu trenul sau autobuzul.

Eliberarea cardurilor-legitimație pentru locuri gratuite de parcare se face de către autoritățile administrației publice locale (primăria) în termen de 30 de zile de la depunerea cererii persoanei cu handicap. Cardul-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în gradul de handicap. Pentru obţinerea cardului-legitimaţie de parcare veți adresa o cerere în acest sens primăriei, cerere la care veți atașa cel puțin copie carte identitate, copie certificat de încadrare în grad de handicap.

Fiscale

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de la plata impozitului pentru veniturile realizate din:
• activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
• venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
• salarii;
• pensii;
• activități agricole, silvicultură și piscicultură;
• transmiterea dreptului de proprietate  cu titlul de moștenire.

Pentru Asistent Personal, Asistent Personal Profesionist și Asistent Maternal - deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile de aplică numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază. Ce înseamnă asta: în cazul în care aveți venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei,  pentru parte din aceste sume nu veți plăti impozit. Vezi legislația

Persoanele cu dizabilități, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate;

Nu se plătește impozit/taxă pe clădiri (sau terenul aferent clădirii de domiciliu) pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate. În cazul în care dețineți un certificat de handicap revizuibil, scutirea se acordă cu continuitate dacă noul certificat este depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile de la comunicare.

Nu se plătește impozitul pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata rovinietei. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite.

În vederea obţinerii scutirii de la plata rovinietei, persoanele vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la DGASPC, umătoarele documente:
• actul de identitate a persoanei cu handicap, copie şi original;
• certificat de încadrare în grad de handicap, copie şi original;
• cartea de identitate a maşinii;
• declaraţia pe propria răspundere a persoanei cu handicap adulte/tutorelui/reprezentant legal/ privind numele persoanei care o însoţeşte;
• cartea de identitate/ buletin de identitate însoţitor/asistent personal;
• copia contractului de muncă a asistentului persoanal/dispozitia de încadrare formulare;

Persoanele (copii sau adulți) cu handicap grav/ familia sau reprezentantul legal al unui copil sau adult cu handicap grav, beneficiază de scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale ale acestuia și care sunt în folosința acestor persoane.  Beneficiază de această scutire și adultul cu handicap accentuat.

Bănești/indemnizații

Conform prevederilor art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare”.

Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare:
• cerere pentru acordarea indemnizației lunare;
• certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă (original și copie);
• acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006 (original);act de identitate al persoanei cu handicap (original și copie);
• decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original și copie);
• cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original și copie);
• act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original și copie);dispoziție sau sentință civilă de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original și copie);
• extras de cont (pe numele solicitantului)
• declarație prin care solicitantul/reprezentantul legal/altă persoană își asumă obligația să anunțe la Direcția de Asistență Socială  în termen de maximum 48 de ore orice modificare survenită de natură să influențeze acordarea dreptului;
• declarația tutorelui că beneficiarul nu este pensionar de invaliditate gradul I;
• declarația solicitantului că beneficiarul nu este pensionar de invaliditate gradul I;

Pentru prestații sociale plata se face în baza deciziei de plată emisă de directorul executiv al AJPIS - Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. Dreptul la prestații sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care ai fost încadrat în grad de handicap și încetează cu luna următoare celei în care, în urma reevaluării, nu ai mai primit  încadrare în grad de handicap.

Vezi legislația

Adultul cu handicap vizual grav primește pentru plata însoțitorului o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (valoarea brută, în anul 2022, a salariului asistentului personal este de 2535 lei).

Adultul cu handicap beneficiază de următoarele prestații sociale:
a. Indemnizație lunară, indiferent de venituri (art. 58 Legea 448/2006) Vezi legislația

(i) 70% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav - pentru anul 2022, începând din martie, valoarea indemnizației lunare este de 70% din 525,5 respectiv  368 de lei.
(ii) 53% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat - pentru anul 2022, valoarea indemnizației este de 53% din 525,5 respectiv 279 lei.

b. Buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 30% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 22% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
(iii) 12% din indicatorul social de referință, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu. Link comunicat de presă din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

Indicatorul Social de Referință a crescut de la 1 martie 2022 de la 500 de lei la 525,5 lei. Anual, acest Indicator Social de Referință (ISR) va fi actualizat cu rata medie anuală a inflației din anul precedent. (art. 33 ind.2 din legea 76/2002). Vezi legislația

Nu pot beneficia de prestația socială  adulții cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflați în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist.

Credite

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro. Returnarea creditului nu trebuie să depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

Persoanele care au contractat un astfel de  credit și cărora li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap, beneficiază în continuare de aceleași condiții de rambursare până la achitarea creditului.

Poate beneficia de credit cu dobândă subvenționată de stat și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat.

În urma analizării documentelor depuse, direcția eliberează solicitantului o adeverință privind acordul plății dobânzii la creditul ce urmează a fi  obținut.

După emiterea adeverinței, beneficiarul se adresează unei unități bancare în vederea obținerii creditului. În urma acceptului de creditare din partea unității bancare, direcția va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit și a graficului de rambursare. Dosarul deschis la DGASPC va trebui completat după obținerea creditului cu următoarele documente:
a) proiectul lucrării de adaptare a locuinței conform nevoilor individuale de acces, însoțit de devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul și devizul trebuie să fie întocmite de firme acreditate;
b) declarație pe propria răspundere a organului abilitat prevăzut la lit. a) din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerințele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare; sau
c) copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.

Graficul de rambursare a creditului se depune la Direcție ori de câte ori acesta suportă modificări. Direcția efectuează plățile în baza ultimului grafic de rambursare depus. În situația în care beneficiarul creditului înregistrează restanțe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă va fi suportă de acesta.

Timp liber

Art. 21 Legea 448/2006  Vezi legislația

Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de acces gratuit la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive.

Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (3) și (4) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, din bugetele locale sau, după caz, din bugetul organizatorilor publici ori privați.